Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az itt megadott adatokat a Roca Croatia d.d. kezeli amelynek elérhetőségei:
Cégnév: Roca Croatia d.d.
Cím: Industrijska 1, 10290 Zaprešić, Horvátország
Tel.: +385 1 3350 813/814/830/831
Email: gdpr@roca.net

Ezeket az adatokat a weboldalunkon keresztül benyújtott kérelmek kezelésére, valamint ha engedélyezi, az Ön számára érdekes marketingkommunikációs hírek küldésére fogjuk felhasználni. A feldolgozás jogalapja a kért szolgáltatás biztosítása, valamint azon reklámkommunikációs eszközök küldése amelyekbe Ön belegyezett.

Az említett adatok megszerzése teljes mértékben szükséges a kért szolgáltatások nyújtásához, ellenkező esetben nem lenne lehetõség Önt a Roca ügyfeleként kezelni. Ezzel szemben az elektronikus marketingkommunikáció továbbítására vonatkozó adatok nem feltétlenül szükségesek a szerződéses kapcsolat fenntartásához. Semmi automatizált döntést nem fogunk meghozni, és az adatfeldolgozás az Európai Unión belül történik. Az adatokhoz csak olyan harmadik személyek fognak hozzáférni, akiknek a Roca jogilag köteles adatokat szolgáltatni, valamint azok a cégek, amelyekre a vállalat belső ügyviteli szolgáltatásait rábízhatják.

A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg azok szükségesek, hasznosak és relevánsak, és mindenképpen csak a szerződéses jogviszony lejárta után jogilag előírt időtartamig. Miután a jogi kapcsolat megszűnt, az adatokat kizárólag az alkalmazandó jogi kötelezettségek teljesítéséhez és időtartamáig kell tárolni, és megfelelő módon zárolni fogják. Konkrétan, a szerződéses viszony vége után legfeljebb öt évig.

A hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint Ön jogosult érvényesíteni a hozzáférési, helyesbítési vagy törlési jogait, valamint kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását, kifogásolhatja annak feldolgozását, kérheti az adatok hordozhatóságát, vagy visszavonhatja az Ön által megadott adatokat, beleegyezését, e-mailben a gdpr@roca.net címre küldött levélben.

Kérelmet nyújthat be a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez vagy az adott ország Adatvédelmi Hivatalához is, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Právní informace